Afrikaans Grammatika

Grammatikaboeke online

MASKEW MILLER SE AFRIKAANSE GRAMMATIKA

DEUR

M. C. BOTHA, M.A., Professor in Nederland en Afrikaans aan die Universiteit van Kaapstad

EN

]. F. BURGER, M.A., Ph.D. Lektor in Oppoedkunde aan die Universiteit van Kaapstad

Skrywers van ,,A Grammur of Afrikaans" 

http://www.dbnl.org/arch/both009mask02_01/pag/both009mask02_01.pdf