Afrikaans in Europa

Kremetart- of Baobabboom op pad na Bateleurkamp in die Nasionale Krugerwildtuin (foto: Rina Loader)

Welkom by die webtuiste met alles en nog wat oor Afrikaans en die land waar dit  hoofsaaklik gepraat word, Suid-Afrika.

As die derde jongste offisiëel erkende Germaanse taal van die wêreld speel dit in Europese konteks 'n toenemende rol. Hierdie blad bestaan sedert Maart 2001, eers bekend as Euro-Afrikaans. Dit staan onder die beskerming van die Universiteit van Wenen se Afdeling vir Nederlandistiek. Welkome ondersteuning is jarelank van die Noordwes Universiteit se Kanselierstrust ontvang.

Können Sie Niederländisch oder Plattdeutsch?

Lesen Sie dann unbedingt weiter! Sie werden sicher etwas verstehen!

Would you like to learn Afrikaans grammar rules?

Erfahren Sie mehr über eine neue Publikation: Kortpad-Afrikaans (eine grundlegende Grammatik mit Zusammenfassungen in Englisch).

 

Wie können Sie uns erreichen?

Über "Kontak"
Über Facebook, Afrikaans in Europa

Doelstellings is die volgende:
 • Om akademiese en kulturele wisselwerking tussen Afrikaans in Europa en Afrikaans in Afrika aan universiteite, institute, kolleges, tegnikons, skole, organisasies, verenigings, klubs, diverse belangegroepe en indiwidue te bevorder.
 • Om as inligtingsforum vir die studie van Suid-Afrikaanse landkunde te dien om só die land se diverse tale en kulture bekend te stel.
 • Om kontaknetwerke op te bou tussen die geglobaliseerde belangegroepe ten opsigte van die Afrikaanse taal en kultuur in Afrika, Europa, VSA, Kanada en Australasië.
 • Om praat, skryf en lees in Afrikaans te stimuleer.
 • Om studente met beskikbare webinligting oor relevante onderwerpe te verbind en´n algemene en vakkundige inligtingsdiens op te bou.

Medewerkers aan die blad
 • Nederlandistiek Universiteit Wenen - Catharina (Rina) Loader
 • Prof Wannie Carstens, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika
 • Ghislain Ducháteau, Hasselt, België
 • Prof Bertha Spies, Suid-Afrika

Uitnodiging om saam te werk aan die webblad

Die redaksie van Afrikaans in Europa (AiE) baie afhanklik van vrywillige medewerking van belangstellendes in Afrikaans en Suid-Afrika. Ons nooi u dus uit om hierdie forum te ondersteun.

Hoe kan u dit doen?

 • U is welkom om artikels, berigte en foto´s aan ons te stuur op die gebied van Afrikaanse taal en letterkunde asook Suid-Afrikaanse landkunde.
 • U bydrae kan geskryf wees in Afrikaans, Engels, Duits of Nederlands.
 • U behou outeursreg.
 • Indien u artikel reeds elders gepubliseer is, kan u dit vir herpublikasie voorlê om op dié wyse u werk aan ´n nuwe leserskring bekend te stel. Dit moet slegs vergesel word van ´n  bibliografiese verwysing en skriftelike toestemming van die betrokke kopiereghouer dat dit weer op Afrikaans in Europa mag verskyn.

Ons ontvang ook baie graag die volgende:

 • Foto's - ons benodig skriftelike toestemming van die oorspronklike fotograaf/uitgewer om dit te mag gebruik met verlangde byskrif (indien enige) en datum waarop foto geneem is.
 • U eie gedigte, kortverhale, kort dramas.
 • Name van boeke oor Afrikaans wat vir Europeërs van belang mag wees.
 • Kommentaar, voorstelle en nuttige skakels.

Webversorging

Catharina (Rina) Loader is vir die bou en onderhoud van die blad verantwoordelik asook vir die saamstel, keuring en publikasie van die stof. Indien geen ander outeur vermeld is nie, is die teks deur haar geskryf. Alle korrespondensie kan aan haar gerig word.

Menings opgeneem in die blad weerspieël nie noodwendig die standpunte van die Universiteit van Wenen se Instituut vir Europese en Vergelykende Taal- en Literatuurwetenskappe, Afdeling Nederlandistiek nie.