Kulturele landskap

Die nasionale simbole

Luister na die Die Suid-Afrikaanse volkslied op YouTube.

In die nasionale wapen is die mees gewilde kleure van Afrika gebruik, naamlik groen, goud, rooi en swart. Die basiese vorm van die landswapen is twee skildvormige eenhede wat opmekaar gestapel is:

  • Die eerste sirkel dui op die fondasie van Suid-Afrika.
  • Die tweede sirkel is die sirkel van opkoms. Die visuele middelpunt van die landswapen is ‘n protea. Die kroonblare vorm ‘n driehoekige patroon wat herinner aan die tipiese Afrikakuns. Die sekretarisvoël staan met uitgestrekte vlerke in 'n koninklike houding en die diamantvormige kroon van die protea vorm die bors van die voël. Tussen die vlerke van die sekretarisvoël is die duidelike kop en kopvere van die sekretarisvoël. Bo die horison verskyn 'n opkomende son.

Die volledige struktuur van die landswapen kombineer die onderste en boonste sirkels in ‘n simbool van oneindigheid. Die olifanttande verbind die onderste sirkel met die boonste horison waar die son opkom en stel 'n kosmiese eier voor waarbinne die sekretarisvoël opstaan. In simboliese sin impliseer dit die geestelike hergeboorte van Suid-Afrikaners.

Elke onderdeel van die wapen simboliseer iets spesials:

Die leuse is woorde uit 'n /Xam-taal en dit beteken 'eenheid in verskeidenheid' of 'diverse mense verenig'. Hierdie taal het tussen 1860 en 1900 uitgesterf nadat dit oor 'n uitgestrekte gebied in die Noord-Kaap gepraat was. Daar is gelukkig 'n geskrewe rekord van dié taal in die besit van die Universiteit van Kaapstad.

Die olifanttande (Elfenbein) is 'n simbool van wysheid, krag, mag, ewigheid - alles eienskappe wat met olifante geassosieer word.

Die koringare (Weisen) is 'n simbool vir vrugbaarheid, groei en die ontwikkelingspotensiaal van die land se mense.

Die mensefigure is twee oerbewoners van die land wat mekaar op die tradisionele Afrika-manier groet. Dié beelde is afkomstig van die sg Lintonrots, rotskuns wat in 'n museum in Kaapstad te sien is. Dit dui op 'n erfenis wat gedeel word.

Die skild, die spies en die knopkierie (Spazierstock) is wapens wat tot die wesenselemente van Afrika behoort en dít simboliseer die Afrika-identiteit. Dit verteenwoordig die magtige bene van die sekretarisvoël en is daarom simbole van verdeding en gesag. Die skild weerspieël die geestelike weerbaarheid van die nasie om die eeue te kan trotseer. Die spies en knopkierie is neergelê om vrede te simboliseer.

Die koningsprotea (Protea cynnaroides) is die land se nasionale blom. Dis die simbool van die skoonheid. Die protea simboliseer die holistiese integrasie van kragte bo en onder die grond wat groei verseker. Die protea-soorte is uniek aan Suid-Afrika en die Oos-Kaap.

Die diamant bo-op die koningsprotea is die simbool van die besondere minerale rykdom van die land.

Die sekretarisvoël (Sekretärvogel) met die uitgespreide vlerke is die simbool van beskerming teen vyande. In die vo?lwêreld is die sekretarisvoël die ekwivalent van die koning van die bos, die leeu. Hy is die boodskapper van die hemele, weerspieël grasie op aarde en is dus 'n simbool van goddelike statigheid. Die opgeligte kopvere dui op sterkte en waaksaamheid.

Die opkomende son is die simbool van die hoogste bron van energie, lig en lewe. Dit dui ook op die hergeboorte van 'n nuwe nasie.

Hier is ook die nasional boom (Geelhoutboom)  en vis (Galjoen) van die land

(foto´s ingestuur deur Alet Steyn)

 

Bronne

 

Gepubliseer: 2010

Opgedateer: 2014

© Catharina Loader 2001